Ang Dating ako
11:48 PM | Author: Conrado Abrugar Macapulay Jr.

I'm Back
4:03 AM | Author: Conrado Abrugar Macapulay Jr.
Matapos ang dalawang buwang pananahimik, ako po ay nagbabalik. At dahil senti mode ako ngayon, I want to share this song to all of you.

KEN LEE

No one ken to ken to sivmen
Nor yon cleez teju maliveh
Wen I gez aju zavateh na nalechoo more
New yonooz tonigh molinigh
Yon sorra shooo
Yes eee shooo

Ken Lee
Tu libo dibo douchooo
Ken Lee, Ken Lee Meju more
Ken Lee, if libudibudouchoo
Ken Lee
Ken Lee Meju More

Wen I can't forget tomowow
Wen I tink of all my sowow
Wen I gez aju zavateh na nalechoo more
You alweez smile lolly nigh
yo sorra shooo

(Repeat Chorus)

sino ba si Ken Lee?